ישמחו השמיים
ותגל הארץ

תהילים פרק צו' פסוק י'א

בריכות נוי

מציג תוצאה אחת