ישמחו השמיים
ותגל הארץ

תהילים פרק צו' פסוק י'א

דישון והדברה